Openbare Ruimte

Bolwaterstraat Q4 Venlo

De openbare ruimte in Q4 is door de gemeente op verschillende plekken opnieuw ingericht. De nieuwe inrichting is grotendeels gebaseerd op de steegjes die vroeger aanwezig waren in dit gebied. In het straatbeeld is geen ruimte voor parkeren op straat. Onder de woonblokken zijn daarom parkeergarages gerealiseerd waar bewoners hun auto kunnen parkeren.

Hieronder lichten we enkele specifieke onderdelen van de openbare ruimte toe.

Lage Loswal

Lage Loswal Q4 Venlo

Deze locatie aan de Maas is ingericht als een groen verblijfsplein waar mensen kunnen recreëren en ontspannen. Daarnaast vormt deze plek de overgang tussen het stedelijke karakter van de binnenstad en de groene uiterwaarden van de Maas. De herinrichting van dit gebied zorgt voor meer levendigheid en toeloop van en naar de stad.

Bij de herinrichting is ook de stadsmuur gerestaureerd. Door deze restauratie wordt een van de weinige resten van de oude stadsmuur van de stad zichtbaar gemaakt.

Daarnaast is aan de kade een aantrekkelijke halteplaats voor riviercruiseschepen en pleziervaart aangelegd wat een positief effect heeft op de gehele binnenstad.

Synagogeplein

Synagogeplein Q4

Het Synagogeplein ligt aan de zuidkant van Q4, richting Maaskade, en verwijst naar het joodse bedehuis dat hier vroeger heeft gestaan. Het plein kenmerkt zich door twee kunstwerken.

Het eerste kunstwerk is in de bestrating van het plein aangebracht door kunstenaar Ton Slits en heet: ‘het verschuivend perspectief’. Het kunstwerk verwijst naar de vrijheid om te kiezen tussen het goede en/of het kwade.

Dit dilemma is zichtbaar gemaakt door natuurstenen rasters met daarin aansprekende teksten en licht.

Bij de officiële opening in mei 2017 is een plaquette ter nagedachtenis aan Philip Cohen onthuld. Hij was ondernemer en bestuurslid van de Joodse geloofsgemeenschap in Venlo. Het kunstwerk is van Pier van Leest.

Philip Cohen organiseerde vluchtelingenhulp voor Joodse migranten uit het naziregime. Tijdens de oorlog hielp hij Joden in Venlo en omgeving. Het gezin Cohen overleefde de oorlog wel, maar moest zelf ook onderduiken.

Herinrichting openbare ruimte Maaskade

Luchtfoto 't Bat

Nu er volop wordt gebouwd in het gebied ‘Aan de Stadsmuur’ in Q4 gaat de gemeente ook de Maaskade opnieuw inrichten en aantrekkelijk maken, gericht op verblijven, wandelen en fietsen langs de Maas. Ook is het de bedoeling het gebied zoveel mogelijk autoluw te maken.

Begin 2022 is de gemeente gestart met het ontwerpproces voor de herinrichting van de Maaskade. Om tot een goed ontwerp te komen neemt de gemeente graag de meningen van omwonenden en betrokkenen mee in het proces. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht.

De gemeente heeft landschapsarchitectenbureau Burobol uit Den Bosch ingeschakeld om het ontwerp te maken. Ontwerpers van dit bureau gaan samen met de opgerichte klankbordgroep en de gemeente in meerdere sessies aan de slag om tot een goed plan voor de inrichting van de Maaskade te komen.

Waterkering

De gemeente en het Waterschap Limburg zijn in gesprek om te onderzoeken of de waterkering aan de Maaskade in één werk met de aanleg van de openbare ruimte kan worden aangepakt. In 2021 sloten partijen een Intentieovereenkomst om dat samen te onderzoeken.