Over Q4

Kwietheuvel Helschriksel, rode gebouwen aan pleintje

Visie

In 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met de opknapbeurt en het opnieuw ontwikkelen van Q4. De doelen van toen staan nog steeds overeind:

  • Verbetering van de openbare ruimte;
  • Herontwikkeling van de diverse bouwblokken;
  • Opwaarderen van diverse panden in het gebied;
  • Cultuurhistorie is belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling;
  • Toevoeging van woningen op plekken waar eerder kantoren stonden
  • Bedrijfsmatig inzetten op kleinschalige initiatieven en bedrijven (cultuur en creatieve industrie)

Voor vragen over Q4 kun je een email sturen naar a.schoeber@venlo.nl.