Subsidie gevelverbetering

groene plant tegen rode muur Q4

Subsidieverordening verbetering voorgevels van panden in Q4

Met name ten zuiden van de Bolwaterstraat is de situatie in Q4 al flink verbeterd. Op dit moment wordt de ontwikkeling van de omgeving Bastion Lichtenberg opgepakt. Het is belangrijk dat de bestaande particuliere bebouwing dezelfde kwaliteit uitstraalt als de nieuwbouw in Q4. Veel gevels hebben een opknapbeurt nodig. Bewoners en pandeigenaren kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling ‘verbetering voorgevels van panden in Q4’. 

De regeling bestaat al sinds 2008, maar is in 2020 opnieuw bekeken en aangepast. In de aangepaste regeling is een aantal panden toegevoegd. Ook is de drempel om subsidie aan te vragen nu lager, zodat de pandeigenaar zelf minder hoeft te investeren om voor subsidie in aanmerking te komen. In 2021 is de aangepaste regeling gewijzigd. Daarbij is de indieningstermijn voor een subsidieaanvraag met één jaar verlengd tot 1 januari 2023. Pandeigenaren kunnen dus langer gebruikmaken van de regeling. In de loop van 2023 zal de raad aan de hand van een voorstel besluiten of de regeling opnieuw wordt verlengd.

Twee ondernemers die van deze subsidie gebruik hebben gemaakt vertellen in onderstaande video hun ervaringen.

Externe video URL